2022. évi Közhasznúsági jelentés

2022. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2017. évben megkezdett szakmai munkánkat nagy lelkesedéssel folytattunk.

Magyar Élelmiszerbank Egyesület:

2019. év márciusától minden héten kedden az Élelmiszerbanktól kapott kenyér, péksütemény, zöldség, gyümölcs összetételű adományt osztunk Budapest 18. kerületében, a Havanna lakótelepen.

E munkánkat töretlenül folytattuk 2022. évben. A COVID sújtotta időszakban is elláttuk a rászorulókat. Az osztások során alkalmanként 80-90 fő részesült adományban.

2021. év őszétől az Élelmiszerbank kéthetente tud adományt biztosítani az Adomány Alapítványnak, ennek megfelelően az osztást minden hónap második és negyedik keddjén bonyolítjuk.

Eseti jelleggel az Élelmiszerbank egyéb terméket, jellemzően konzervet biztosít pályázat útján civil szervezetünknek. E termékeket is szervezett osztás keretén belül eljuttatjuk a rászorulóknak.

2022. év húsvétján az „Édes száj” pályázaton sikerrel szerepeltünk, így a Tarnaörsön élő gyerekeknek édesíthettük meg az ünnepét. 

2022. év karácsonyán az Élelmiszerbank "Édes száj" nevet viselő pályázatán sikerrel vettünk részt, melynek eredményeképpen a Mikulás és Karácsony összevont ünnepségen a gyerekeknek kedveskedtünk az Élelmiszerbank adományával, azaz csokoládéval, gyümölccsel, üdítővel. Ez már hagyományteremtő eseménynek számít, mivel 2019. óta minden év decemberében sor került "Édes száj" ünnepségre a Havanna lakótelepen.

Ilyés Marci Rászorultakat Segítő Alapítvány:

2022. év április hónaptól az Ilyés Marci Alapítvány havonta 25.000 forinttal támogatja az Adomány Alapítvány munkáját.

Ingyenes jogi tanácsadás:

Többen megkeresték az Alapítványt, hogy jogi ügyben kérjenek tanácsot, útmutatást. A kuratórium vezetője, jogász lévén, örömmel tett eleget a feladatnak.

Személyi jövedelemadó 1 százaléka:

A magánszemélyek által felajánlott SZJA 1 százalék összege 146.426 forint.

Segítő tevékenységünket jelenleg is folytatjuk.

Budapest, 2023. január 01.

                                                                                                                                                                                                           dr. Orosz Tamás

                                                                                                                                                                                                          kuratórium elnöke

Záradék: E közhasznúsági jelentést a kuratórium egyhangú döntéssel, 3 igen szavazattal, a kuratórium 2023. január 03. napján megtartott ülésén elfogadta.