Közhasznúsági jelentés 2021

2021. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2017. évben megkezdett szakmai munkánkat nagy lelkesedéssel folytattunk.

Tárgyi adományok:

230.400 forint értékben ruha és cipő adománnyal segítette az Adomány Alapítványt a Corvin Mátyás Gimnázium. A Gimnázium adományát Tarnaörs Község Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának juttattuk el.

Adományaink tételes felsorolása az adományozási szerződés mellékletében található.

Élelmiszerbank:

2019. év márciusától minden héten kedden az Élelmiszerbank Egyesülettől kapott kenyér, péksütemény, zöldség, gyümölcs összetételű adományt osztunk Budapest 18. kerületében, a Havanna lakótelepen.

E munkánkat töretlenül folytattuk 2021. évben. A COVID sújtotta időszakban is elláttuk a rászorulókat. Az osztások során alkalmanként 80-90 fő részesült adományban.

2021. év őszétől az Élelmiszerbank kéthetente tud adományt biztosítani az Adomány Alapítványnak, ennek megfelelően az osztást minden hónap 2. és 4. keddjén bonyolítjuk.

2021. év húsvétján az „Édes száj” pályázaton sikerrel szerepeltünk, így a Tarnaörsön élő gyerekeknek édesíthettük meg az ünnepét. 

2021. év karácsonyán az Élelmiszerbank "Édes száj" nevet viselő pályázatán sikerrel vettünk részt, melynek eredményeképpen a Mikulás és Karácsony összevont ünnepségen a gyerekeknek kedveskedtünk az Élelmiszerbank adományával, azaz csokoládéval, gyümölccsel, üdítővel. Ez már hagyományteremtő eseménynek számít lassan, mivel 2019. év decemberében és 2020. év decemberében is sor került "Édes száj" ünnepségre a Havanna lakótelepen. 2021. év karácsonyán Tarnaörsre is ellátogattunk az „Édes száj” program keretében.

2021. év folyamán az Élelmiszerbank összesen 6.706.905 forint értékű élelmiszerrel támogatta az Adomány Alapítványt.

Ingyenes jogi tanácsadás:

Többen megkeresték az Alapítványt, hogy jogi ügyben kérjenek tanácsot, útmutatást. A kuratórium vezetője, jogász lévén, örömmel tett eleget a feladatnak.

Partner szervezeteink, akik fogadták adományainkat:

  • Tarnaörs Község Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata

Személyi jövedelemadó 1 százaléka:

A magánszemélyek által felajánlott SZJA 1 százalék kumulált összege 416.180 forint.

Segítő tevékenységünket jelenleg is folytatjuk.

Budapest, 2022. január 17.

                                                                                                                    dr. Orosz Tamás

                                                                                                                    kuratórium elnöke

Záradék: E közhasznúsági jelentést a kuratórium egyhangú döntéssel, 3 igen szavazattal a kuratórium 2022. február 27. napján megtartott ülésén elfogadta.